OM SYDKUSTEN

Bostadsaktiebolaget Sydkusten bildades 1991 med ett fåtal, mindre fastigheter i portföljen. Ägarna Göran Olsson och Bo Svennarp jobbade då med husförsäljning inom Gullringshus. När marknaden för nya hus minskade, så började Göran och Bo att i egen regi bygga ett antal mindre hyresfastigheter. Efterhand har Sydkusten blivit större. Det senaste förvärvet av ett antal centralt belägna fastigheter i Älmhult i det närmaste fördubblade Sydkustens storlek.
 
Du och Dina personuppgifter är trygga hos oss! Läs mer här.

 

goran bo theresia

theresia
Göran Olsson Bo Svennarp Theresia Axelsson Else-Marie Bengtsson