GDPR

Du och Dina personuppgifter är trygga hos oss!

Den 25 maj 2018 träder EU:s nya datalag GDPR i kraft, där behandlingen av Dina personuppgifter skärps.
Vi använder dina personuppgifter för att du enkelt, smidigt och tryggt ska kunna söka
bostad, bilplats, förråd mm och för att du ska kunna få rätt information från oss.

  
Behandling av personuppgifter
Bostads AB Sydkusten (”Sydkusten”) är personuppgiftsansvarig för de uppgifter bolaget
behandlar i egenskap av bostads – och/eller lokaluthyrare. Sydkusten hanterar dina
personuppgifter enligt gällande lagstiftning. En personuppgift är all information som
kan kopplas direkt eller indirekt till en levande person.

Det finns ingen skyldighet att lämna personuppgifter till oss, men utan dem kan vi inte
träda in i en avtalsrelation och har ingen möjlighet att t ex hyra ut en bostad.

  

Syftet med behandling av personuppgifterna
Här finner Du information hur Sydkusten behandlar dina uppgifter när du är hyresgäst hos oss.
  
Vid erbjudande av bostad;
När du erbjuds bostad hos Sydkusten behöver bolaget behandla vissa av dina personuppgifter.
De uppgifter som blir aktuella är bl a om ekonomin, din anställning samt hur du
skött tidigare boenden och hyresbetalningar. Sydkusten gör därför en kreditupplysning och
inhämtar uppgifter från inkassobolag och kronofogdemyndigheten. Det kan även förekomma att
vi hämtar intyg från anställningar och uppgifter från referenspersoner.
Om du har en förvaltare eller godman behöver vi behandla de uppgifterna.
  
Under hyresförhållandet;
När du får ett hyresavtal hos Sydkusten kommer bolaget att behandla dina uppgifter för att kunna
fullgöra våra skyldigheter som hyresvärd. Det innebär att Sydkusten kommer att behandla dina
personuppgifter för att t ex kunna skicka ut hyresavier, registrera hyresinbetalningar, läsa av
förbrukning av el, vatten och värme eller när vi skickar ut information. Vi kommer även behandla
dina uppgifter i samband med hyresförhandlingar.
Om det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk kommer Sydkusten och att behandla
dina personuppgifter. Det kan ske om det förekommer störningar eller uppstår skador i
lägenheten. Även vid försenade eller uteblivna hyresbetalning kommer vi att behandla dina
personuppgifter. 

Sydkusten kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter
t ex om något ska repareras i din lägenhet. Sydkusten kan också behöva lämna ut dina person-
uppgifter till socialnämnden eller andra berörda myndigheter.