FELANMÄLANAkuta ärenden
• Brand. Ring 112 och larma.

Mindre akut
• Fyll i felanmälan här bredvid.